YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

 

1.Sözleşmenin Tarafları

1.1.Paket Tur Düzenleyicisi (bundan sonra  “LOGO TRAVEL” olarak anılacaktır) :

Şirket Unvanı: ON-TOUR TURİZM TİC. LTD. ŞTİ

Seyahat Acentası Unvanı: LOGO TRAVEL SEYAHAT ACENTASI

Adres: Gaziosmanpaşa Blv. No: 9/404,  Esen Han,  Konak / İZMİR

Telefon: 0232 446 2089 – 446 2090

Faks: 0232 446 2091

Email: info@logotravel-turkey.com 

ali@logotravel-turkey.com  leyla@logotravel-turkey.com  

Web:  www.logotravel-turkey.com   

                                                                               

1.2. Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Logo Travel tarafından düzenlenmiş olan Voucher muhteviyatında isim, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, e-posta,  pasaport ve sair tüm bilgileri yer alan TÜKETİCİ’dir.  Bahsi geçen Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup paket tur hizmeti hakkında bir ihtilaf olması halinde işbu sözleşme ile birlikte anılı dokümanlardaki bilgiler kapsamında işlem yapılacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.  Bundan böyle “TÜKETİCİ” olarak anılacaktır. 

1.3.Bundan böyle “Tüketici” ve “Logo Travel” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.) 

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. İşbu sözleşmenin konusu;  Logo Travel’ın, Tüketici'ye aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. 

2.2. İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir. Yine; Tüketicinin, iştirak edeceği paket tura ilişkin broşür, bilgilendirme ve her nevi yazışmalar da kağıt üzerinde verilebilir veya kalıcı veri saklayıcısıyla gönderilebilir. 

3. Paket Tur Hizmetine ilişkin Genel Hükümler

3.1. Tüketici tarafından satın alınan paket tur;  Paket Tur Broşürü,  Paket Tur Broşürü Notları ve Logo Travel tarafından düzenlenmiş olan Voucher muhteviyatında,  hareket/dönüş tarih ve saatleri, paket tur hizmetinin süreceği gün/gece sayısı ile toplam gün süresi dahil paket turun tüm içeriği hakkındaki detaylı bilgiler Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Logo Travel tarafından düzenlenmiş olan Voucher ile belirlenmiştir. Bahsi geçen Paket Tur Broşürü, Paket Tur Broşürü Notları ve Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup paket tur hizmeti hakkında bir ihtilaf olması halinde işbu sözleşme ile birlikte anılı dokümanların düzenlemeleri kapsamında işlem yapılacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir. 

3.2. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen güzergâh,  örnek güzergâh olup Logo Travel’ın paket tur programında/parkurunda ve yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla konaklanacak otellerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu şekilde bir değişiklik olması halinde; Tüketicinin, sırf bu nedenlerden kaynaklı olarak kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır. 

3.3. Voucher,  paket tur sözleşmesi ve paket tur broşürü içerisinde ‘’ücrete dahil olduğu belirtilenler’’ haricinde yer alan tüm turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi (konaklama vergisi, şehir vergisi vs.),  resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri Tüketiciye yansıtılır. 

3.4. Paket tur hizmetinin hareket ve dönüş tarihlerindeki ulaşımların tarifeli uçak ile yapılması durumunda;  Logo Travel, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir.  Paket turun devamı süresince otelden şehir merkezine ve tur kapsamındaki şehirlerarası ulaşımlar otobüs veya Logo Travel tarafından sağlanacak sair araç ile yapılacak olup otobüs,  gemi,  tekne,  tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri, ilgili havayolu vs. kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar Logo Travel’ın iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı,  uluslararası antlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir. 

3.5. Tarifeli uçuşların öncesinde kalkış saatlerinin değişmesi muhtemel olup, bu halde değişen uçuş saatleri hareket tarihlerinden 48 saat önce Logo Travel tarafından Tüketiciye bildirilecektir.  

3.6. Tüketicinin,  kendi temin ettiği iç hat bağlantı uçuşlarına ilişkin tüm sorumluluk sadece kendisine aittir. 

3.7. Paket Tur Hizmeti süresince şehrin merkezindeki müze ve benzeri turistik yerlerin gezilmesi yaya olarak yapılacaktır. 

3.8. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen geziler rehberin yetkisinde olup herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ günler dışında paket turun devamı sırasında başka bir gün yapılabilir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır. 

3.9. Şehir tanıtım turları (panaromik turlar) şehre varış saatine göre takip eden gün/günlerde gerçekleştirilebilir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır. 

3.10. Tur hizmetinin devamı sırasında yeme ve içme ile ilgili,  broşürde açıkça belirtilmeyen tüm masraflar Tüketici’ye aittir. 

3.11. Yol güzergâhı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir. Dinlenme tesisi, ne kadar sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar, rehber ve kaptan şoförlerimizin yetkisindedir.  Mola yerleri; hava, yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

3.12. Paket tur kapsamında yer alan gezi ve turların; yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmemesi durumunda ilgili gezi ve turun ifa edilmemesinden ötürü Logo Travel’ın sorumluluğu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir. Tüketicinin, sırf bu nedenle kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır. 

3.13. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ve şikâyet sebebini Logo Travel’ın yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılacak ve hizmeti tümüyle kullanmış gibi işlem yapılarak ücret iadesi yapılmaz. 

3.14. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3.15. İş bu sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeyi imzalayan Tüketici ile paket tura katılan ve ücretleri iş bu sözleşmede imzası bulunan Tüketici tarafından ödenen tüketiciler de iş bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle Logo Travel’ın  aleyhine dava ve sair hukuki süreç başlatmaları nedeniyle Logo Travel’ın tazminat ödemesi veya sair doğrudan veya dolaylı zarara uğraması halinde Logo Travel’ın  ödemiş olduğu veya zarara uğradığı miktarları hakkında her türlü yasal işleme başvurma ve Tüketiciye rücu hakkı mahfuzdur. 

3.16. Paket tur hizmeti kapsamında, üç(3) kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup üçüncü(3.) yatak,  standart yataktan küçüktür ve/veya ilave yatak, açılan kapanan ek yataktır. Tüketici tarafından üçüncü(3.) yatağın bu niteliklerde olduğu kabul edilmiştir. Çocuk indirimi sadece iki(2) yetişkin yanında kalan işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir. 

3.17. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe belirtilen tüm oteller ‘’V.B.’’ (ve benzeri) olarak belirtilmiş olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. İşbu sözleşme ve paket tur broşüründe ismi belirtilen otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmemekte olup Tüketicinin,  sırf bu nedenlerden kaynaklı olarak kısmi ücret iadesi ve/veya paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunmamaktadır. 

3.18. İşbu sözleşme kapsamındaki paket tura katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 14. Maddesi (d) bendi uyarınca 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilecek olup Logo Travel’ın anılı madde kapsamında tam ücret iadesi dışında hiçbir sorumluluğu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir. 

3.19. Aksi belirtilmedikçe,  paket turda konaklama yapılacak otellere varış saati kaç olursa olsun,  odalara yerleşme saati yerel saatle 16.00'dır. Dönüş gününde,  otellerden ayrılış saati kaç olursa olsun,  odaları boşaltma zamanı yerel saatle 12.00’dir. 

4. Paket Tur Hizmeti Sırasında Tüketicinin Bagaj Yükümlülükleri

4.1. Tüketici, paket tur hizmeti sırasında, kendisine işbu sözleşme ve eklerinde bildirilen karayolu ve havayolu ulaşım araçlarının bağlı bulunduğu havayolu ve karayolu bagaj kurallarına tabiidir. Tüketicinin bagajının ilgili havayolu ve karayolu firması tarafından kabul edilmemesi ve sair nedenlerle bagajlarının kaybolma, ezilme vs. nedenlerle zarar görmesinden Logo Travel sorumlu değildir. Tüketici hiçbir hal ve şartta, bagajların içinde para, kıymetli evrak, mücevher ve sair kıymetli malvarlığı bulundurmayacağını aksi halde tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu hususta; ayrıca 4.4. madde kıyasen uygulanır. Kaybolan bagaj içindeki eşyalardan Logo Travel sorumlu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                   

4.2. Paket tur hizmeti sırasında, karayolu seyahatinin Logo Travel tarafından yapılması halinde ise; Tüketici hiçbir hal ve şartta, bagajların içinde para, kıymetli evrak, mücevher ve sair kıymetli malvarlığı bulundurmayacağını aksi halde tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu hususta; ayrıca 4.4. madde kıyasen uygulanır. Kaybolan bagaj içindeki eşyalardan Logo Travel sorumlu olmadığı taraflarca kabul edilmiştir. 

4.3. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan,  taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Tüketici, bu maddede düzenlenen eşyaları  Logo Travel’a bilgi vermeden paket tur hizmeti sırasında yanında bulundurur veya paket tur hizmeti sırasında temin ederse, Tüketicinin bu davranışından ötürü doğacak tüm sorumluluk kendisine ait olup Logo Travel’ın anılı davranışlarından ötürü tazminat, para cezası vs. her ne isim altında olursa olsun cezai, hukuki, idari bir yaptırıma uğraması halinde Tüketici’ye rücu hakkı olduğu taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

4.4. Logo Travel, paket turun başlangıcı sırasında, yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış her türlü malvarlığının kaybından hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.  Ancak, Tüketicinin yanında bulundurduğunu iddia ettiği ve fakat Logo Travel’a deklare ve teslim edilmemiş olan eşyalardan, paralardan ve sair tüm malvarlıklarında meydana gelen zararlardan Logo Travel’ın sorumlu olmadığı Tüketicinin paket tur hizmeti sırasında yanında bulundurduğu malvarlığı değerlerine ilişkin özen ve koruma yükümlüğü bulunduğu ve bunlara ilişkin Tüketicinin bizzat kendisinin sorumlu olduğu taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir. 

4.5. Tüketicinin,  paket tur hizmetinin devamı sırasında, eşya, nakit para, cüzdan, giyecek, telefon vs. her ne isim altında olursa olsun malvarlıklarının çalınması, kaybolması ve sair her türlü zarar görmesi hali ile Tüketicinin hırsızlık, gasp ve malvarlığında azalma meydana getiren sair suçlara maruz kalması halinde, Tüketicinin gecikmeksizin olayın gerçekleştiği ülkenin polis, jandarma ve sair yetkili resmî kurumlarına haber verme yükümlülüğü bulunmaktadır.  Malvarlığında azalma meydana getiren anılı durumlar ve suçların, paket tur hizmeti sırasında fakat Rehber refakatinde bulunulmayan ‘’serbest zamanda’’ meydana gelmesi durumunda Logo Travel’ın hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

 

5. Paket Tura ilişkin Vize İşlemleri 

5.1. Vize işlemleri Tüketiciye (ve adına sözleşme imzaladığı şahıslara) ait olup Paket Tura içeriğindeki tüm ülkelerin vizelerinin temini bizzat Tüketici tarafından yapılacaktır. Tüketici iş bu paket tur sözleşmesini imzaladığı tarihte kendisine ve adına sözleşmeyi imzaladığı şahısların tamamı adına geçerli T.C. pasaportu bulunduğu ve iş bu pasaportların süresinin turun bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli olduğu kabul ve taahhüt eder. 

 5.2. Vize işlemleri tamamen paket tur kapsamında gidilen ülke konsolosluklarının yetkisinde  olduğundan Logo Travel’ın, vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı sorumluluğu yoktur. Konsolosluklardaki  gecikmelerden ve değişik aksamalardan Logo Travel  sorumlu değildir. 

5.3. Herhangi bir nedenle tur iptal edilmesi halinde konsolosluklar tarafından alınan vize harcı, masrafı ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye müşteriye iade edilecektir.                                                                                                                                                                                    

5.4. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen müşterilere paket tur ücreti iadesi yapılmayacak olup bu durumdan doğacak zararlardan Logo Travel sorumlu olmayacaktır.

 5.5. Tüketicinin, paket tur hizmeti sırasında kullanacağı ve kendisinin alacağı/temin edeceği  vizenin,  paket tur hizmetinin başlangıcında giriş yapılan ilk ülkeden veya paket tur hizmeti sırasında en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması gereklidir.  Aksi halde;  paket tur hizmeti sırasında, ilgili ülke Gümrüklerinde bulunan pasaport polislerinin Tüketiciyi ülkeye giriş yaptırmamasından Logo Travel  sorumlu olmadığı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir. 

5.6. Paket turun herhangi bir sebepten ötürü iptali halinde; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası uyarınca vize ücreti iade edilemez. 

6. Zorunlu Seyahat Sigortası

6.1. Zorunlu seyahat sigortası bedeli,  Logo Travel  tarafından paket tur bedeli dahilinde yaptırılmaktadır.  Zorunlu sigorta teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Ancak Tüketici tarafından yapılan tek taraflı fesih halleri ile turun başlangıcına 30 günden fazla gün kala fesih ve iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilecek olup bedel iadesi mümkün değildir. 

6.2. Logo Travel,  paket tur kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin,  acentanın iflası da dahil olmak üzere, verilmemesinden kaynaklanacak sorumluluklarını,  Zorunlu Paket Tur Seyahat Sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde sigorta ettirmiştir.  İşbu poliçe sertifikası sözleşme ekinde Katılımcıya teslim edilmiştir. Katılımcının kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını ve her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceği hususu kendisine hatırlatılmıştır. 

6.3. Logo Travel tarafından yaptırılan sigorta haricinde ve Paket Turlar dışında kalan hizmetler kapsamında Tüketici dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel;  kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. 

6.4. Seyahat sağlık vize sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir.  Logo Travel’ın bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

6.5. Paket turun herhangi bir sebepten ötürü iptali halinde; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası uyarınca sigorta ücretleri iade edilemez. 

7. Paket Tur Hizmetinin Ücreti ve Ödeme

7.1. İşbu sözleşmenin imzalanması ve Tüketicinin 3. maddede belirtilen paket tura kaydının yapılması sırasında,  ödeme planı açıkça broşürde belirtilmiştir.  Logo Travel, paket tura kayıt yapılırken, kayıt yapılan tarihe dek broşürde  belirtilen taksit bedelinin tamamını tahsil etmek durumundadır.

İşbu ödeme sonrasında kalan bedelin ise Paket Tur hizmetinin başlangıç tarihinden en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan Paket Tur sözleşmesi ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın hükümsüz sayılacak olup Tüketici tarafından kayıt esnasında ödenen bedelden tur bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası kapsamında Logo Travel uhdesinde kalacaktır. 

7.2. Yurtdışı paket turlarda tur bedeli ,  gidilen ülkeye göre yabancı para cinsinden belirtilmiştir.  Yurt dışındaki tur operatorüne,   tur bedeli  doğrudan yabancı para olarak ödenmektedir.   Uçak şirketlerine,  ilgili taşıyıcının,  çeşitli tarihlerde talep ettiği ödemeler,  yine yabancı para bazında fakat  uçak şirketinin belirlediği kur üzerinden  TL  olarak ödenmektedir.  Bu nedenlerle,  paket tur ödemelerinin Logo Travel’a yabancı para cinsinden yapılması gerekmektedir.  Ancak,  bir nedenle yabancı para ödemesi yapamayacak olan yolcular,  ödeme gününde Logo Travel’ın belirteceği kur üzerinden TL  olarak ödeyebilirler.  

7.3. Logo Travel’ın belirli dönemlerde yapmış ve yapacak olduğu indirimli kayıt hizmetinden faydalanan ve indirimli hizmet satın alan Tüketiciler, iş bu indirimli hizmet bedelinin tamamını sözleşme imzalanması tarihinde ödemekle yükümlüdürler. 

7.4. Özel ürün ve Erken Rezervasyon vb. indirimli hizmetlerinde ise bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. 

7.5. Kredi kart ile ödemelerde faiz, vade farkı, kur farkı ayrıca hesaplanarak düzenlenecek olan ödeme işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup Tüketiciye ödeme planından bir nüsha iş bu sözleşmenin imzalanması sırasında verilmiştir.

 

8. Sözleşmenin Feshi

8.1. Tüketicinin,  Logo Travel’a  yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır.  Bu feshin,  paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; 

8.2. Ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel Tüketiciye aynen iade edilir.

8.3. Söz konusu iade;

8.3.1. Paket Tur taksitleri/bedeli,  Logo Travel’ın banka hesabına yabancı para cinsinden yatırılmış ise,  aynı para cinsinden yapılacaktır.

8.3.2. Paket Tur taksitleri/bedeli,  Logo Travel’ın banka hesabına TL olarak yatırılmış ise,  TL olarak yapılacaktır.  

8.3.3. Paket Tur taksitleri/bedeli,  Logo Travel’a,  yurt dışı veya yurt içi kredi kartı ile ödenmiş ise,  TL cinsinden yapılacaktır.   

8.4. Ancak paket turda;  Yurt Dışı uçuşlar,  gidilen ülkeye ait iç hat uçuşları, yurt içinde iç hat uçuşları olması halinde,  anılan uçak şirketi/şirketlerinin “grup iptal ve değişiklik şartları” geçerlidir. 

8.5. Bu feshin paket turun başlamasına;

8.5.1. 29-21 gün önceden bildirilmesi halinde,  tur bedelinin tümüyle ödenmiş olması kaydıyla %35’i Tüketiciye  fatura edilir. 

8.5.2. 20-11 gün önceden bildirilmesi halinde,  tur bedelinin tümüyle ödenmiş olması kaydıyla %50’si Tüketiciye  fatura edilir.

8.5.3. 10 günden itibaren yapılacak iptallerde,  Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası kapsamında hiçbir hal ve şartta ücret iadesi yapılmayacaktır. 

8.6.Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, gemi paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri Tüketici için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile

ispatlamak zorundadır.  Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin Logo Travel’a ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir. 

8.7. Tüketici iş bu sözleşmeyi ve paket turu hangi şekilde fesih ve iptal etmiş olursa olsun katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası kapsamında  (havayolu ve sair ulaşım şirketleri ile otellerin iptal ve iade şartlarına uymaması nedeniyle) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir. 

9. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

9.1. Tüketici, paket tur hizmetinin başlamasına tam 10 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından 10 gün evvel  Logo Travel’a sunmakla yükümlüdür 

9.2. Tarifeli uçuşlarda,  biletin 10 günden daha önce kesilmesi halinde isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır.  Bu durumda,  ilgili havayolu şirketinin iptal ve değişiklik şartları ve uygulayacağı ek ücretler geçerlidir. Tüketicinin uçak, tren ve sair ulaşım araçlarına ilişkin biletini kaybetmesi durumunda ilgili ulaşım firmasının uyguladığı cezayı ödemekle hükümlüdür.

10. Mücbir Sebep

10.1. Logo Travel,  konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde Logo Travel’ın iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya müşterinin kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden Logo Travel  sorumlu tutulamaz.  Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. 

11. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

11.1. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Borçlar Kanunu, 6502 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. 

11.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İzmir  Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile İzmir İl ve İlçe Hakem Heyetleri yetkilidir. 

11.3. İşbu Paket Tur Sözleşmesinin yetkili Acente ile tüketici arasında imzalanması halinde işbu sözleşmedeki tüm yükümlülükler ve sorumluluklardan ilgili yetkili Acente müteselsil olarak sorumludur. 

12. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki sorumluluk

12.1. Tüketici, Logo Travel  aracılığıyla işbu sözleşme kapsamında yaptırmış olduğu paket tur rezervasyonundaki bilgilerine istinaden tüm operatörlere her türlü SMS, e-posta ve sair bilgilendirmeler ile Logo Travel’ın özel reklam vb. hizmetler hakkında bilgi bildiriminde bulunabilir. Logo Travel, işbu sözleşmenin imzalanması ve Ek-5’te yer alan Açık Rıza Metni ile Tüketici tarafından kendisine iletilmiş olan her türlü kişisel veri (vize için gerekli evraklarda yer alan bilgiler, kimlik/pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, telefon numarası, eposta adresi, ikametgah adresi ve sair iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, görüntü/ses kaydı/fotoğraf, kredi kartı bilgileri/hesap numaraları, biyometrik ve genetik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veri) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veri ve bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. 

12.2. Ayrıca yukarıda 12.1. maddeye ek olarak Logo Travel, Tüketici tarafından kendisi ile yapılmış olan SMS, e-posta ve sair her türlü yazışma ile telefon görüşmeleri dahil ses kayıt dosyaları ve diğer elektronik ortamlardaki kayıtlı bilgileri hukuksal işlemlerde kullanabilir. 

13. Sözleşmenin Ekleri

13.1. Aşağıda yazılı ekler bu Sözleşme'nin ayrılmaz parçaları olup Tüketici tarafından okunup içeriği anlaşılarak elden imza karşılığı veyahut elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla teslim alınmıştır.

Ek-1: Paket Tur Broşürü ve Paket Tur Broşürü Notları

Ek-2: Sigorta Poliçesi

Ek-3: Paket Tur Ödeme Planı

EK-4: Voucher

EK-5: KVKK-Açık Rıza Beyanı

 

14. Yürürlük ve İmzalanma

14.1. Tüketicinin, paket tur kaydını tamamlaması, Tüketicinin “Yurtiçi ve Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi” ve 13.1. maddede yer alan eklerinde düzenlenen tüm maddeleri okuduğu ayrıca, anılı sözleşme ve eklerinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

14.2. İşbu sözleşme,  8 sayfa ve  14 maddeden oluşmuştur.  

                                                                                                                                                                                  

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. BİR SURETİNİ TESLİM ALDIM.

 

TÜKETİCİ  Adı Soyadı:    

Adres:                                                                                      

Telefon:                                                                                                                                                            

E-mail:                                                                                                                                                              

Tarih:

İmza:

  

 

DÜZENLEYİCİ:  LOGO TRAVEL  

Adres: Gaziosmanpaşa Blv. No: 9/404, Esen Han, Konak / İZMİR

 

Telefon: 0232 446 2089 – 446 2090      Faks:  0232 446 2091

 

E-mail: info@logotravel-turkey.com 

ali@logotravel-turkey.com  leyla@logotravel-turkey.com

 

Tarih:

 

 

İsim,  kaşe  ve imza:  

 

SÖZLEŞMEYİ İNDİR